Exam & Assessment Results

HURLEY PRIMARY KEY STAGE 2-Y6 EXAM & ASSESSMENT RESULTS 2016-2017
       
% MAKING EXPECTED STANDARD 2016-2017 HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading, Writing and Maths 64% 61%  
       
% MAKING EXPECTED STANDARD 2016-2017 HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading 68% 71%  
Writing 80% 76%  
Maths 72% 75%  
GPS 80% 77%  
Science 76% 82%  
       
% MAKING HIGH STANDARD
2016-2017
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading, Writing and Maths 4% 9%  
Reading 16% 29%  
Writing 20% 21%  
Maths 8% 23%  
GPS 28% %  
       
PROGRESS MEASURE
2016 -2017
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Progress Measure Reading -3.82 0  
Well below Average  
-6.26 to -1.38  
Progress Measure Writing -0.8 0  
Average  
3.17 to +1.57  
Progress Measure Maths -2.79 0  
Below Average  
-4.99 to -0.58  
       
Av Scale Score
2016-2017
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading 102 104  
Maths 102 104  
GPS 105 106  
       
       
HURLEY PRIMARY KEY STAGE 2- Y6 EXAM AND ASSESSMENT RESULTS 2015-16
       
% MAKING EXPECTED STANDARD
2015-2016
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading, Writing and Maths 54% 53%  
       
       
% MAKING EXPECTED STANDARD
2015-2016
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading 71% 66%  
Writing 75% 74%  
Maths 58% 70%  
GPS 83% 72%  
Science 75% 81%  
       
       
% MAKING HIGH STANDARD
2015-2016
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading, Writing and Maths 4% 5%  
Reading 17% 19%  
Writing 17% 15%  
Maths 17% 17%  
GPS 42% 22%  
       
       
PROGRESS MEASURE
2015-2016
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Progress measure Reading 1.4 0  
Average  
(-1.1 to 3.9)  
Progress measure Writing 1.2 0  
Average  
(-1.3 to 3.7)  
Progress measure Maths -0.5 0  
Average  
(-2.6 to 1.6)  
       
       
Av Scale Score
2015-2016
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading 103 103  
Maths 102 103  
GPS 106 104  
       
       
HURLEY PRIMARY KEY STAGE ONE RESULTS 2016 – 2017  
       
Expected Standard and Above
2016-2017
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading 73 76  
Writing 73 68  
Maths 77 75  
Science 85 83  
RWM 62 64  
       
       
Working at Greater Depth
2016-2017
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading 27 25  
Writing 23 16  
Maths 19 20  
RWM 8 11  
       
       
HURLEY PRIMARY KEY STAGE ONE RESULTS 2015-2016  
       
Expected Standard and Above
2015-2016
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading 77 74  
Writing 81 65  
Maths 77 73  
Science 94 82  
RWM 65 60  
RWM & Sci 65 60  
     
Working at Greater Depth
2015-2016
HURLEY
All Pupils
Nat Av
All Pupils
 
Reading 29 24  
Writing 23 13  
Maths 29 18  
RWM 23 9  
       
       
HURLEY PRIMARY YEAR ONE PHONICS RESULTS 2015 -2017  
       
Y1 PHONICS 2015-2017 2015 2016 2017
YEAR ONE PHONICS TEST SCHOOL 86% 96% 73%
YEAR ONE PHONICS TEST NAT AV 77% 81% 81%